سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
حوزه علمیه مشهد  
عضو و مسؤول واحد فرهنگی شورای طلاب گیلانی  
 
 
علمی، پژوهشی و اجرائی 
همکاری 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد  
‌ مدیر گروه علوم قرآن  
 
 
علمی، پژوهشی و اجرائی 
همکاری 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد  
بنیان‌گذار و مدیر بخش پژوهش  
 
 
علمی، پژوهشی و اجرائی 
همکاری 
دانشکده علوم حدیث تهران  
مدیر پژوهش  
 
 
علمی، پژوهشی و اجرائی 
همکاری 
انجمن قرآن‌پژوهان حوزه علمیة قم  
عضو هیأت رئیسه  
 
 
علمی، پژوهشی و اجرائی 
تدریس 
حوزه علمیه مشهد  
مدرس 
 
 
ادبیات عرب 
تدریس 
سپاه مشهد  
مدرس 
 
 
معارف اسلامی 
تدریس 
حوزه علمیه شهید شاه‌آبادی مشهد  
مدرس 
 
 
معارف اسلامی 
تدریس 
حوزه علمیه خراسان مشهد  
مدرس 
 
 
فقه واصول 
تدریس 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد  
مدرس 
 
 
فقه علوم قرآن وتفسیر 
تدریس 
دانشگاه فردوسی مشهد  
مدرس 
 
 
معارف اسلامی 
تدریس 
دانشکده علوم حدیث  
مدرس 
 
 
علوم حدیث 
تدریس 
مرکز جهانی علوم اسلامی (مدرسه امام خمینی)  
مدرس 
 
 
علوم حدیث و علوم قرآن 
تدریس 
مرکز تخصصی تفسیر و کلام حوزه علمیه قم  
مدرس 
 
 
علوم حدیث و علوم قرآن 
تدریس 
دانشگاه علم و صنعت تهران  
مدرس 
 
 
معارف اسلامی 
تدریس 
دانشگاه قم  
مدرس 
 
 
معارف اسلامی