هنر موسیقی از نگاه کتاب و سنت
38 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات کنگرة بین‌المللی موسیقی /1381
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی